Uitproberen, aanpassen, opbranden ? Begrijpen en leren van COVID-19 gerelateerde aanpassingen door Ziekenhuizen en hun effecten op duurzame inzetbaarheid en herstel van zorgprofessionals.

7 July 2020
Dirk Ruwaard en Daan Westra, afdeling Health Services Research van de Universiteit Maastricht, hebben, in samenwerking met Fred Zijlstra en Bram Fleuren van de afdeling Werk en Organisatie Psychologie, een ZonMW subsidie van €493.413 ontvangen om de komende twee jaar inzicht te krijgen in hoe de vijf zwaar getroffen Limburgse ziekenhuizen met de COVID-19 crisis om zijn gegaan en hoe ze hun personeel inzetbaar (i.e. fysiek en mentaal gezond) kunnen houden. De lessen en best practices die ze daaruit leren worden gedurende het project in de vorm van een toolkit gedeeld met ziekenhuizen in de rest van het land. 
 
Het onderzoek richt zich op twee aan elkaar gerelateerde vraagstukken. Enerzijds beoogt het ziekenhuizen te ondersteunen bij de velerlei aanpassingen die zij door de COVID-19 pandemie op rap tempo hebben moeten doorvoeren. Anderzijds richt het project zich op het bestendigen van het welzijn van zorgprofessionals (i.e. verpleegkundigen, specialisten en specialisten in opleiding) gedurende al de veranderingen en bijbehorende onzekerheid. Het project adresseert daarmee twee majeure vraagstukken waarmee de ziekenhuizen de afgelopen tijd zijn geconfronteerd en waar zij ook de komende periode voor zullen staan. 
 
De resultaten zijn daardoor van groot belang om de zorg toekomstbestendig te maken. Mocht er een tweede COVID-19 golf komen, dan zijn wendbaarheid van ziekenhuizen en de ondersteuning van zorgmedewerkers cruciaal. De lessen en best-practices uit de Limburgse ziekenhuizen zullen dan goed gebruikt kunnen worden door ziekenhuizen elders in het land om zich organisatorisch snel aan te passen aan onzekere en dynamische omstandigheden en tegelijkertijd hun medische staf zo goed mogelijk te beschermen.
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met acht partners (ROAZ Limburg, VieCuri Medisch Centrum, St. Jans Gasthuis, Laurentius Ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, het NVZ en de NFU). De opgedane kennis zal in de vorm van een toolkit via nationale conferenties worden gedeeld met alle ziekenhuizen in Nederland en tevens in internationale wetenschappelijke artikelen gepubliceerd worden.