Duurzame zorg, andere besturing

04-10-2013

Symposium, 4 oktober 2013, Aula aan de Tongersestraat 53, Universiteit Maastricht.

Voorafgaand aan de Afscheidsrede van Prof. dr. Hans Maarse.

 

Op 4 oktober 2013 organiseerde de vakgroep Health Services Research (CAPHRI, FHML, Universiteit Maastricht) het symposium ‘Duurzame zorg, andere besturing‘ in Maastricht. Tijdens het symposium debatteerden wij over de vraag hoe de zorg in Nederland vitaal en bestendig kan blijven door de besturing te veranderen. Het symposium ging vooraf aan de afscheidsrede van Prof. dr. Hans Maarse, hoogleraar beleidswetenschap in de zorg. Professor Maarse ging met emeritaat na 25 jaar verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Maastricht.

Opzet

Het symposium had een andere opzet dan u misschien gewend bent. Dynamiek en discussie stonden voorop. Sprekers gingen in duo’s met elkaar in debat: iedere spreker betoogde hoe de organisatie van de andere spreker de zorg in de toekomst zou moeten besturen. De eerste spreker van het duo had binnen 10 minuten op hoofdlijnen de visie op besturing uiteen gezet en het deze moest het publiek overtuigen van de kracht van die visie. De tweede spreker deed hetzelfde. Daarna gingen de twee sprekers 10 minuten met elkaar en met de zaal in discussie. Vervolgens trad het tweede duo op, enzovoorts.

Een panel van zorggebruikers onder leiding van Drs. Jo Maes (directeur Huis voor de Zorg) gaf aan wat het panel van de gepresenteerde visies vond en een columnist in de persoon van Prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman gaf zijn visie op de hoofdpunten uit de discussies.

De dag werd geleid door Prof. dr. Dirk Ruwaard (voorzitter van de vakgroep Health Services Research).

Voor

Bestuurders van patiëntenorganisaties, overheden, verzekeraars en instellingen in de zorg en onderzoekers. 

 

Watch the presentation(s) below. You can select another item in the column on the right.
Programma en verslag: 
Duurzame Zorg, andere besturing