Kindermishandeling: geef het kind een stem!

03-12-2014

Symposium | 3 december 2014 | Hof van Tilly, Turnzaal, Grote Gracht 90-92, Maastricht

 

Voorafgaand aan de promotie van Drs. Froukje Snoeren

 

Kindermishandeling: geef het kind een stem!

Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt. Iedereen die vermoedt dat een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt, kan zijn vermoedens bij het AMK melden. Na een geaccepteerde melding stelt het AMK een onderzoek in naar de gezinssituatie van het kind. Ruim 10 jaar geleden hebben de AMK’s in Nederland het project ‘praten met kinderen’ gestart. Dit betekent dat het interview met het kind ook een onderdeel is geworden van het onderzoek van het AMK.

In het symposium ‘Kindermishandeling: geef het kind een stem!’ is dieper ingegaan op het ‘praten met mishandelde kinderen’ in Nederland en de stand van zaken nu. Hierbij werd aandacht besteed aan de ontwikkelingen betreffende ‘praten met mishandelde kinderen’ en ervaringen van AMK medewerk(st)ers. Maar ook vragen als “Hoe blijven we met het kind in gesprek?” en “Is ‘praten met kinderen’ een recht of een plicht?” werden besproken. Daarnaast is ‘praten met kinderen’ nadat er een melding van mogelijke kindermishandeling is gedaan, onderdeel van het promotieonderzoek van Froukje Snoeren (Trimbos Instituut/Universiteit van Maastricht). In dit promotieonderzoek is ook nagegaan hoe het met de kinderen gaat tot anderhalf jaar nadat ze zijn gemeld bij het AMK. Resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd tijdens dit symposium, waarbij aandacht werd besteed aan de kwaliteit van leven van mishandelde kinderen en de (kosten)effectiviteit van het interview met het kind als onderdeel van het onderzoek van het AMK.

 

Watch the presentation(s) below. You can select another item in the column on the right.
Drs. Paul Baeten, Manager AMK Haaglanden; Lid VNG programmateam Veilig Thuis: 
Van praten over, naar praten met kinderen: een (r)evolutionaire stap in de aanpak van kindermishandeling