De complexiteit van eerstelijnszorg voor ouderen in een kwetsbare positie

26-03-2014

Symposium - 26 maart 2014 - Hof van Tilly, Turnzaal, Grote Gracht 90-92, Maastricht. Voorafgaand aan de promotie van Drs. Silke Metzelthin.

Kort verslag

In onze vergrijzende samenleving is het waarborgen van goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie één van de grootste uitdagingen. Er zijn aanwijzingen dat extramurale zorg in vergelijking met intramurale zorg betere resultaten oplevert bij minder kosten. De meeste ouderen willen ook graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit heeft tot gevolg dat er een sterke behoefte is aan (kosten-) effectieve en praktisch goed toepasbare zorginterventies, zodat ouderen in een kwetsbare positie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de laatste decennia is al veel onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de extramurale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Echter, de meeste studies hebben geen of slechts kleine en/of korte termijn effecten laten zien.

De voorzitter, professor Ruud Kempen (Maastricht University), opende het symposium waarna een overzicht van het onderzoek naar proactieve zorg in de laatste 25 jaar gegeven werd door Dr Erik van Rossum (Zuyd University). Professor Betty Meyboom, voorzitter van de het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) presenteerde nieuwe inzichten vanuit recente NPO studies. De presentatie van  Dr Ramon Daniëls (Zuyd Hogeschool) richtte zich op de competenties en tools die zorgverleners in de ouderenzorg in de toekomst nodig zullen hebben. Professor Andreas Stuck (University of Bern) sprak over de wegen in eerste- en tweedelijnszorg. De laatste spreekster, Dr Sarah Szanton (Johns Hopkins University), sprak over de rol van de omgeving in het behandelen van kwetsbare ouderen. Naderhand leidde professor Luc de Witte (Zuyd/Maastricht University) de discussie met de 130 aanwezigen.

Het symposium toonde aan dat het nog steeds schort aan effectieve interventies. Er moeten veranderingen in de zorg voor kwetsbare ouderen worden gemaakt waar de nadruk ligt op het welzijn en niet alleen op de zorg. 

Watch the presentation(s) below. You can select another item in the column on the right.
Professor Ruud Kempen (Maastricht University): 
De complexiteit van eerstelijnszorg voor ouderen in een kwetsbare positie