Maatschappelijke kosten-baten analyse en intersectorale kosten en baten: een stap voorwaarts!?

30-10-2014

VGE / NVTAG Symposium - 30 oktober 2014

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Hoftoren (gebouw OCW), Barcelonazaal - Rijnstraat 50, Den Haag

 

 

 

Thema

Bij grote overheidsprojecten die de toekomst van een gebied bepalen is de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) verplicht. Het is van belang dat MKBA’s op een degelijke manier worden uitgevoerd. Ten behoeve van de kwaliteit van MKBA’s heeft het CPB daarom de ‘Algemene leidraad kosten-batenanalyse’ opgesteld. De principes die deze leidraad hanteert vinden hun weg binnen de economische evaluatie van interventies in de gezondheidszorg. Een goede maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) kan immers ook op het terrein van volksgezondheid en zorg een nuttige bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen. Dat concludeert het RIVM in het rapport ‘Op weg naar maatschappelijke kosten-baten analyses voor preventie en zorg’

Een MKBA biedt een overzicht van de voor- en nadelen van een maatregel voor de maatschappij als geheel. Door deze voor- en nadelen zoveel mogelijk te kwantificeren en in euro’s uit te drukken, geeft een MKBA inzicht in het effect van de maatregel op de maatschappelijke welvaart. (Preventieve) interventies in de zorg kunnen talrijke kosten en baten genereren in andere sectoren waaronder onderwijs en veiligheid en justitie. Het identificeren en kwantificeren van deze intersectorale kosten en baten (IKB’en) geeft niet alleen een completer beeld van de totale effecten van interventies in de zorg maar kan ook het belang van deze interventies voor sectoren buiten de gezondheidszorg verder inzichtelijk maken en op deze manier een opstap vormen naar intersectoraal beleid. Dat concludeert de Universiteit Maastricht in de handleiding ‘Intersectorale Kosten en Baten van (Preventieve) Interventies: classificatie, identificatie en kostprijzen’ (naar de vragenlijst). De handleiding werd geschreven als onderdeel van een onderzoek dat door ZonMW werd gesubsidieerd (projectnummer200400010). In de handleiding zijn kostprijzen opgenomen, die kunnen worden gebruikt om intersectorale kosten en baten in monetaire zin te waarderen.

Doel

Voordat een MKBA ook op het terrein van volksgezondheid en zorg een bijdrage kan leveren aan beleidsvoorbereiding en -besluitvorming, moeten eerst nog enkele methodologische aspecten en implementatievraagstukken nader uitgewerkt en bediscussieerd worden. Dit geldt ook ten aanzien van het kunnen meten van IKB’en en de bijdragen hiervan aan de ontwikkeling van intersectoraal beleid. Het doel van dit symposium is om onderzoekers en beleidsmakers op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rondom MKBA en IKB’en en om samen met deze doelgroepen te discussiëren over de methodologische uitdagingen en de implementatie- en beleidsverwachtingen ten aanzien van MKBA’s en IKB’en.

Waar en wanneer?

Het symposium werd georganiseerd door de vakgroep Health Services Research (Universiteit Maastricht) en het RIVM onder de vlag van de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) en de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) en in samenwerking met het Ministerie van VWS, ZonMw en het Trimbos Instituut. Het symposium vond plaats op donderdag 30 oktober 2014 te Den Haag (Ministerie van VWS, Hoftoren, Barcelonazaal).

Watch the presentation(s) below. You can select another item in the column on the right.
Johan Polder (RIVM): 
Introductie MKBA