Judith de Jong benoemd tot bijzonder hoogleraar ’Zorgstelsel en Sturing’

11 May 2017

Judith de Jong, programmaleider bij het NIVEL, is met ingang van 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Zorgstelsel en Sturing’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Zij zal onderzoek doen naar de inrichting en beleid van het zorgstelsel.

Deze strategische leerstoel (0.2 fte) wordt ondergebracht bij de Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), met als thuisbasis de vakgroep Health Services Research. 

Inbedding in CAPHRI geschiedt binnen het onderzoeksprogramma ‘Creating Value-Based Healthcare’. CAPHRI en het NIVEL werken al jaren nauw samen, ook binnen de landelijke onderzoeksschool CaRe. CAPHRI en NIVEL bundelen hun kennis en kunde in deze leerstoel, en zullen gaan samenwerken in gedeelde onderzoeksprojecten. Dit zal voor beide instituten leiden tot een aantal (gedeelde) onderzoeksprojecten, wetenschappelijke publicaties en maatschappelijke impact. Door de samenwerking wordt de koppeling tussen toegepast en academisch onderzoek benadrukt.

De Jong zal zich richten op onderzoek op het gebied van de evaluatie van beleid, (on)bedoelde effecten van beleid en het zorgverzekeringsstelsel. Het inrichten van een houdbaar zorgstelsel dat toegankelijk is en kwalitatief goede zorg biedt is een van de grootste uitdagingen waar landen voor staan. In dat kader is het doen van toepasbaar onderzoek naar de structuur, organisatie, het functioneren en de effecten van gezondheidszorg van groot belang. Met deze leerstoel wordt een bijdrage geleverd aan de kennis van gezondheidszorgbeleid en dan vooral hoe beleid doorwerkt in de praktijk en of het leidt tot een betere kwaliteit of kosteneffectiviteit. 

In 2008 promoveerde De Jong cum laude aan de Universiteit van Utrecht op haar thesis: ‘Explaining medical practice variation. Social organization and institutional mechanisms’. Sinds 2009 is zij Programmaleider Zorgstelsel & Sturing bij onderzoeksinstituut NIVEL en geeft leiding aan een multidisciplinair onderzoeksteam. Zij is daarnaast onder meer president van de sectie Health Services Research en bestuurslid van de Executive Council van de European Public Health Association (EUPHA).